Notes legals

Informació general
En compliment de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic:
Titular de la pàgina web: www.pielessegura.colomerlg.com Pieles Segura S.L. a està domiciliada al C/ Melocotón (El Tapiado) 3, 30500 Molina del Segura (Múrcia). Inscrita en el Registre Mercantil de Múrcia, Tom 2504, Foli 218, Full nº 7643, Inscripció 35 i C.I.F. B-30102313. Adreça de correu electrònic de contacte pielesdelsegura@gmail.com, www.pielessegura.colomerlg.com és l’adreça web de Pieles del Segura S.L. mitjançant la qual ofereix als usuaris d’Internet informació sobre l’empresa i els serveis que ofereix. Tel 96 861 17 97/ Fax 96 864 30 31.

Propietat intel·lectual
© Copyright 2011 Pieles del Segura S.L., tots els drets d’explotació estan reservats. Els drets de propietat intel·lectual sobre el contingut íntegre d’aquesta pàgina web són propietat de Pieles del Segura S.L. Queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o difusió total o parcial del seu contingut sense autorització expressa i per escrit. Així com tampoc s’autoritza: * Presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a www.pielessegura.colomerlg.com per mitjà de “framing”. * La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de www.pielessegura.colomerlg.com mitjançant “in line linking”. * L’extracció d’elements del lloc web causant perjudici a Pieles del Segura S.L. conforme les disposicions vigents.

Responsabilitat dels continguts i dels enllaços
Pieles del Segura S.L. no assumeix la responsabilitat de les infraccions que els usuaris puguin incórrer o dels danys i perjudicis causats per la utilització d’aquesta web i es reserva el dret d’actualització i modificació de la informació sense previ avís. Pieles del Segura S.L. no assumeix la responsabilitat del contingut, veracitat i errors en els enllaços als quals es pot accedir a través de la pàgina web. La única finalitat dels enllaços és la de proporcionar als usuaris l’accés a una informació que pot ser del seu interès.

Llei i jurisdicció aplicable
Les anteriors condicions es regiran per la normativa espanyola.

Colomer Leather Group